Tjänster

Vi erbjuder tjänster till kunder som är beredda att ta hållbarhetsarbetet från ord till handling! Kontakt för mer info och referenscase.

Ny tjänst!
Personlig konsultation
till hållbarhetsansvarig eller till dig som nyligen fått hållbarhet bland dina arbetsuppgifter. Hjälp med konkret arbete. Research och omvärldsbevakning. Hjälp med att bolla idéer och strategitänk utifrån ett externt perspektiv.
Kontakt för referenscase och mer info!

Rådgivning– för dig som behöver ett bollplank och kompetenshöjning i hållbarhetsfrågan

CSR
– Workshops med medarbetare och  ledningsgrupp. Inspirera eller starta upp ett hållbarhetsarbete eller kanske undersöka möjlighet för mer utvecklat hållbarhetsarbete och/eller förankring av hållbarhetsarbetet i organisationen.
– Utbildning/ seminarier/ föreläsningar inom socialt entreprenörskap och grundläggande CSR/ hållbarhet
– Erfarenhetsutbytesgrupper.

Program för socialt ansvarstagande

Utveckla och paketera ett koncept eller utbyte med ideella sektorn utifrån win-winsamarbete och som kan integreras i hela er organisation /affär.

Strategi
– Förstudie
– Nulägesanalys av ert
 hållbarhetsarbete
– Utvecklingsåtgärder för ert framtida
 hållbarhetsarbete
– Research och kartläggningar

Kommunikation
– Kommunikationsstrategi. Hur kommunicera ert
 hållbarhetsarbete. Sociala medier och
content management
– Omvärldsbevakning
– Webredaktör. Kan komma in som webredaktör
– Skribent