Om

Spara pengar på att jobba med hållbarhet i din organisation!

Hållbarhet är numera en viktig strategisk fråga på företagens agendor. Företag inser att de måste tänka och agera hållbart eftersom affären alltid på längre sikt är beroende av att samhällets utmaningar blir lösta.

Tillsammans med mina samarbetspartners hjälper jag företag som vill stärka sina varumärken och konkurrenskraft genom att ta hållbarhetsarbetet från ord till handling. Företag som vet att det är en alldeles för god affär för att avstå ifrån.

Tre hållbarhetstrender 2014*:

  • Hållbarhet flätas samman med varumärket
  • Hållbarhet kan inte längre ses som en nischad del av varumärket utan är avgörande för helheten och därmed företagets framtid
  • Konsumenterna blir mer och mer hållbarhetsmedvetna. Ett företag som inte tänker hållbart blir konkurrensutsatt på längre sikt

(*Sustainable Brand Insight, http://www.sb-insight.com)