Hur

Vi ser till att få ert hållbarhetsarbete att bli verklighet/aktivt- att gå från ord till handling.

Allt arbete inleds med en behovsanalys utifrån nuläget.

Befinner ni er i startgroparna med hållbarhetsarbetet och behöver ett bollplank eller kommit en bit och behöver inspiration till nästa steg?

Vi kan vägleda kring hur ni ska påbörja hållbarhetsarbetet och /eller hur ni utvecklar och förankrar hållbarhetsarbetet i organisationen.
Hållbarhetsstrategin tar ett helhetsgrepp om miljö, etik och det sociala området, där satsningarna tydligt kopplar till och förstärker kärnaffären, företagets värderingar och varumärke.

Vi kan också ge förslag på konkret innehåll till ert hållbarhetsarbete utifrån bl.a. samverkan med andra företag, ideella föreningar, samhällsentreprenörer m.m. som också vill ta ett aktivt socialt ansvar. Vi utgår från konkreta samhällsproblem i er lokala omgivning och kopplar dessa till er kärnverksamhet. Vi leder er till ett win-winsamarbete för alla inblandade parter.

För er som sedan vill kunna kommunicera hållbarhetsstrategin kan vi hjälpa er med att nå ut i sociala medier och/ eller  andra kommunikationskanaler.

Resultatet:  att ni känner er aktiva i ert hållbarhetsarbete vilket gynnar en hållbar värld men också era affärer och varumärke utifrån ett lönsamt och långsiktigt förhållningssätt.