Effekter av hållbarhetsarbete

Varför jobba med hållbarhet?

Ökad konkurrensfördel: bli unik inom din bransch och ”äg” en samhällsutmaning och affärer kopplade till den

Fler och bättre affärer: hållbarhetsarbete leder till innovation och lönsammare affärer

Starkare varumärke: konsumentundersökningar visar att kunder väljer företag som tar socialt ansvar framför företag som inte integrerar hållbarhet i affären. Medarbetarna blir dessutom de bästa varumärkesambassadörerna då de känner att företaget skapar mening och bidrar i samhället

Ökad attraktivitet som arbetsgivare: numera väljer anställda företag som representerar deras egna värderingar och kultur. Den yngre generationen vill arbeta på företag som kombinerar samhällsengagemang och pengar

Anställda blir engagerade och upplever större
meningsfullhet i sitt arbete

En attraktiv partner och leverantör –även kunderna och andra viktiga intressenter uppskattar en ansvarstagande leverantör och partner.

Ökad synlighet i sociala medier och andra kommunikationskanaler