Jessica Dymén

Jessica Dymén har ett starkt engagemang för företags sociala ansvar och för att bygga broar mellan den ideella och kommersiella sektorn.

JessicaDymen_FotoJessica gillar att hitta nya vägar för att lösa samhällsutmaningar som till exempel MyDreamNow som hon var med och startade upp. Hon drivs av att se människor utvecklas  och leverera starka resultat i projekt.

Jessica har erfarenhet av att jobba inom både näringslivet på företag som IFL vid Handelshögskolan och Trygg-Hansa och ideella organisationer som UNICEF och Brottsofferjouren.
Det innebär att hon har en förståelse och analytisk förmåga att både se affärs- /vinstmöjligheter och samhällsbehov.

Jessica har arbetat med hållbarhetsfrågor de senaste 5 åren och har en bred bakgrund inom hållbarhetsfrågor. Hennes främsta expertis ligger inom:

▪   Corporate social responsibility (CSR)
▪   Program för Socialt ansvarstagande
▪   Kommunikationsstrategi och varumärkesarbete
▪   Sociala medier
▪   Utbildningar
▪   Sektorsöverskridande samarbete
•   Socialt entreprenörskap

btn_in_20x15View Jessica Dymén’s  profile

Twitter_24x24

Följ mig på Twitter

Jessica har tidigare gjort uppdrag åt bland annat Yasuragi Hasseludden, Hållbart & Njutbart, IFL vid Handelshögskolan- sind.nu och världensbästanäringsliv.se, Brottsofferjouren, Carlos Rojas Samhällsentreprenörer, Malmö kommun, Handelshögskolan, Venture cup, Svensk- finska ungdomsförbundet, Forskningsstiftelsen MTC och SE-Forum.

Bonusinformation

Jessica är utbildad Fairtradeambassadör, tidigare styrelsemedlem i företaget Hållbart & Njutbart och är styrgruppsmedlem i Fairtrade City Stockholm.

Utmärkelse

Jessica blev personligen listad av affärstidningen ”CSR i praktiken” som en av 100 påverkare  2009. ”De påverkar svenskt hållbarhetsarbete mest under 2009″ 
Finans- och försäkringsbranschen har stora möjligheter att sätta press på företag för att skynda på hållbarhetsarbetet, från miljö- till mångfaldsfrågor. Dymén är spindeln i nätet för arenan www.sind.nu som genom positiv uppmuntran påverkar finans- och försäkringsbranschen att dels inse vilken möjlighet de har och dels att börja samarbeta med varandra.”